motorom.pl

| Mocne strony www |

17 lut

HSR INVESTMENT sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 17.02.14 by Merlyn

Spółka HSR INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428949
 • REGON – 302188978
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-03

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-03

Dane adresowe firmy HSR INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Limanowskiego 29 3

Miejscowość – 60-744 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.405699
Długość geogr. – 16.90748

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

13 lut

CONTEST GROUP sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 13.02.14 by Merlyn

Spółka CONTEST GROUP sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428851
 • REGON – 146231657
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy CONTEST GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Raabego 7 8

Miejscowość – 02-793 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.138901
Długość geogr. – 21.06497

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

13 lut

GANDALF SYSTEMS sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 13.02.14 by Merlyn

Spółka GANDALF SYSTEMS sp. z o.o. / siedziba Sulejówek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428916
 • REGON – 146231864
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy GANDALF SYSTEMS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sulejówek

Ulica – Wspólna 13A

Miejscowość – 05-070 Sulejówek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.2477
Długość geogr. – 21.280531

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 61 Telekomunikacja

PKD 3 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

12 lut

ALL & YOU GROUP sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 12.02.14 by Merlyn

Spółka ALL & YOU GROUP sp. z o.o. / siedziba Boguchwała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429303
 • REGON – 180874009
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-07

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy ALL & YOU GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Boguchwała

Ulica – Doktora Tkaczowa 215 C

Miejscowość – 36-040 Boguchwała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.975601
Długość geogr. – 21.918261

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

11 lut

KJ FUNDUSZ sp. z o.o. sp.k.

Posted in spółki komandytowe on 11.02.14 by Merlyn

Spółka KJ FUNDUSZ sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428641
 • REGON – 122628540
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy KJ FUNDUSZ sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Pszczelna 48 3

Miejscowość – 30-431 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.008089
Długość geogr. – 19.923571

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

11 lut

LIMA ENTERPRISE sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 11.02.14 by Merlyn

Spółka LIMA ENTERPRISE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428630
 • REGON – 146241928
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy LIMA ENTERPRISE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 7 Górnictwo rud metali

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

08 lut

GVB TRANS sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 08.02.14 by Merlyn

Spółka GVB TRANS sp. z o.o. / siedziba Bolesławiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429079
 • REGON – 21935266
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy GVB TRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bolesławiec

Ulica – Kościuszki 34

Miejscowość – 59-700 Bolesławiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.319324
Długość geogr. – 15.55896

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

07 lut

HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 07.02.14 by Merlyn

Spółka HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o. / siedziba Sierpc

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428691
 • REGON – 146241621
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-02

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-31

Dane adresowe firmy HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sierpc

Ulica – Bojanowska 2A

Miejscowość – 09-200 Sierpc

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.846512
Długość geogr. – 19.647949

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe